Hoe QST werkt

Dr. Louisa Silva is de hoofdonderzoeker voor Qigong-massage en oprichter van QSTI. Ze veronderstelde dat "als autisme ontstaat door verlies van aanraking, het herstellen van aanraking met sensorische massage autisme zou moeten verminderen."

Het hoofddoel van de Qigong Sensorische Therapie is om de zintuiglijke functies van het kind zo goed mogelijk te reguleren. Als gevolg daarvan gaat de zintuiglijke informatie van de huid, ogen, mond, oren en het hele lichaam weer samen werken. Het kind kan dan zijn lichaam en de wereld om hem heen beter begrijpen. Hij/zij wordt nieuwsgieriger en begint oogcontact te maken. Vanaf dan krijgt het kind meer focus en concentratie, is meer ontspannen en klaar om deel te nemen aan sociale situaties. Zijn ontwikkeling kan nu beginnen, het kind kan nu open bloeien.

Bijna elk autisme symptoom kan worden herleid tot een probleem met de tastzin. Uit onderzoek is gebleken dat bij autisme de tastzin aangetast is. De mate waarin de tastzin niet werk, heeft invloed op de gehele ontwikkeling van het kind en is verantwoordelijk voor de mate van de ontwikkelingsachterstand en problemen in de zelfregulatie.

Minuscule sensorische zenuwen, de zogenaamde type C tactiele-vezels, transporteren de aangename en rustgevende effecten van aanraking. Deze maken een groot deel uit van onze zintuigen in de huid en zijn belangrijk voor verbinding. Zonder goed functionerende zintuigen in de huid, voelt liefdevol en nabij contact niet goed. Ouders kunnen hun kinderen door middel van aanraking niet tot rust brengen en de ouder-kind verbinding komt onder druk te staan. Dit alles heeft een negatieve invloed op de vroege ontwikkeling van het kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek, aan de hand van huidbiopsies, is aangetoond dat er bij kinderen met autisme een verlies is van 50% van de type C tactiele-vezels. De Qigong Sensorische Therapie helpt deze vezels te herstellen.

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn 21 wetenschappelijke studies gepubliceerd die het effect van QST-massageprotocollen op kinderen met autisme en het syndroom van Down evalueren. Deze studies tonen verbetering van sensorische, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Bij kinderen met autisme verbeteren alle aspecten van autisme en wordt het autistische gedrag als minder ernstig ervaren. Bij kinderen met het syndroom van Down verbeteren de spraak en motoriek.

De resultaten van de studies

Na 5 maanden behandeling

  • 32% vermindering van het autistisch gedrag

  • 38% vermindering van de sensorische problemen

  • 49% verbetering van de problemen met aanraking

Na 2 jaar behandeling

  • 32% vermindering van het autistisch gedrag

  • 38% vermindering van de sensorische problemen

  • 49% verbetering van de problemen met aanraking

QST werkt op het zintuiglijke en autonome zenuwstelsel, waardoor hyper- en hypo-reactiviteit in alle zintuigen naar een normaal niveau terug kunnen komen. Bij kinderen met zelfregulatie problemen wordt het autonome zenuwstelsel gecompenseerd.

Het parasympatische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een stand van rust en herstel kan komen. Dit deel wordt actiever.

Het sympathische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in gereedheid brengt om te handelen en actie te ondernemen. Ook wordt de vecht- of vluchtstand hier in werking gezet. Dit deel wordt minder actief.

Het kind is zo in staat om zichzelf weer te reguleren. Slaap, spijsvertering en stemming verbeteren bij het kind, waardoor de stress bij ouders aanzienlijk vermindert.

Het Qigong Sensorische Therapie massage programma werd ontwikkeld door het QSTI op basis van eeuwenoude Oosterse praktijken. Sinds 2003 zijn in de Verenigde Staten al meer dan duizend kinderen met QST behandeld.

'QST is echt een doorbraak in de behandeling van autisme!'

Het Qigong Sensory Training Institute heeft samen met het Teaching Research Institute van de Western University in Oregon ook onderzoek gepubliceerd over een aangepaste vorm van de Qigong massage voor kinderen met het syndroom van Down. Ze hebben mooie resultaten behaald met deze groep, vooral met betrekking tot hun totale kracht, conditie, grove motoriek en expressieve taal.

Meer lezen?